sabor rh i crkva sv. marka

Zagreb - Katolički tjednik “Glas Koncila” u komentaru najnovijeg broja piše da za stanje u Hrvatskoj sva odgovornost leži na političarima, osobito onima na vlasti, ali i na onima u opoziciji, i zato je stvarno došao povijesni čas, kako ističe, da se političare u Hrvatskoj treba zaustaviti u njihovu razarajućem djelovanju.

U uredničkom komentaru “Političari ostali bez maski” Ivan Miklenić napominje da bi se moglo nizati podatke o različitim oblicima krize, propustima, promašajima, neuspjesima i nesposobnostima sadašnje vladajuće garniture, a što sve kao loša posljedica pada na grbaču običnih hrvatskih građana koji se osjećaju sve bespomoćnije i sa sve manje nade da će moći solidno živjeti od svoga poštenoga rada.

“Da sadašnja vladajuća koalicija ima imalo stvarne odgovornosti prema hrvatskim građanima i prema stvarnomu općemu dobru tih istih ljudi, već bi davno otišla i prepustila upravljanje drugima te da Hrvatska svih ovih kriznih godina ima stvarnu, sposobnu i za opće dobro angažiranu opoziciju, nikad ne bi pala na sadašnje niske grane. Zato je došlo vrijeme da se natjera političare na odgovornost, na služenje općemu dobru”, smatra komentator.

Kako napominje jedini način da se političarima nametne stvarna odgovornost jest smišljena i hitna promjena izbornoga zakonodavstva i zato je više nego dobrodošla nakana građanske inicijative ‘U ime obitelji’ da u jesen organizira referendum da se Hrvatski sabor Ustavom obveže na donošenje takvoga izbornoga zakonodavstva da bi birači na parlamentarnim izborima mogli ‘izravno – imenom i prezimenom, odabirati svoga predstavnika u Hrvatskom saboru uvođenjem preferencijalnih glasova bez cenzusa’.

Po Miklenićevim riječima činjenica da su zastupnici sadašnjega saziva Hrvatskoga sabora u tako nadmoćnoj većini (inicijativu GONG-a podržalo je samo 29 zastupnika!!) odbili mogućnost promjene izbornoga zakonodavstva doista rječito govori da su mnogim političarima svjetonazorska i ideološka opredjeljenja tek maske za privlačenje glasova birača, a stvarna im je zadaća štititi interese svoje političke stranke, tj. svoje interesne skupine.

“Logično je da sada saborski zastupnici nemaju svoj stav sve dok se čelnici najvažnijih parlamentarnih stranka javno ne očituju o referendumu koji planira inicijativa ‘U ime obitelji’ i o drugim prijedlozima izbornoga zakonodavstva. Takvo ponašanje saborskih zastupnika zapravo je otkrilo da najvažnije političke stranke ne žele promjenu postojećega izbornoga zakonodavstva, što znači da im ono odgovara, no pritom te političke stranke zaboravljaju da time očituju ne samo svoj stvarni odnos prema demokraciji, nego i koliko su odnosno nisu za slobodnu i prosperitetnu Hrvatsku”, napominje se, uz ino, u komentaru “Glasa Koncila”.

RPŽ/NH