Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

Armani Trade redovni akcijski katalog 31.05.-13.06.2019.

Armani akcije_nez_konkurencije

Centar za pravnu pomoć ženama organizira predavanje u Žepču

Centar za pravnu pomoć ženama – Ured u Žepču u sklopu svojih redoviti aktivnosti organizira:

T e m a t s k o p r e d a v a nj e

" Diskriminacija, ravnopravnost, žene i politika s osvrtom na odredbe Zakona zaštite od nasilja u obitelji i Zakona o zabrani diskriminacije u BiH "

Srijeda, 15.9. 2010. godine u 16:00 sati dvorana Ureda za braniteljsku skrb Žepče. Otvaranje predavanja i pozdravna riječ moderatorice: Jilduza Pojskic, asistentica ekspert na projektu

I. DIO

predstavljanje Centra za pravnu pomoć ženama Zenica i projekta "Nasilje nad ženama i nasilje u obitelji"

09:00–09:05 Berjana Ačka, dip. pravnica Predsjednica Centra za pravnu pomoć ženama Zenica,

Izlaganje i osvrti na odredbe Zakona zaštite od nasilja u obitelji/porodici i nasilje nad muškarcima i ženama kao vrsta kaznenog djela.

16: 05 – 16: 50 Ružica Jukić–Ezgeta, dip. pravnica Voditeljica ureda u Žepču i ekspertica za pravna pitanja na projektu,

Diskriminacija i oblici diskriminacije sa osvrtom na Zakon o zabrani diskriminacije u BiH i odredbe Obiteljskog/porodičnog zakona FBiH

17:05 – 17: 50 II. DIO – Tematska rasprava:

Tema – nasilje i diskriminacija – statusni aspekt

Što je diskriminacija, koji su oblici diskriminacije, neizravna diskriminacija, koja je razlika uznemiravanja i "mobinga", uloga žene u društvenom životu, suradnja s Centrom za pravnu pomoć ženama, načini identifikacije potrebite pravne pomoći, suradnja s nevladinim organizacijama, edukacija žena, psihološka podrška, savjetovanje, prevencija, sudjelovanje i sl.

17:55 Formiranje zaključaka

Zatvaranje radionice

Voditeljica Ureda u Žepču

Ružica Jukić–Ezgeta, dipl. pravnica

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019_2

reklama-postaja03