Begluk 02_14_2020

Pravilnikom o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama, te odlukom Općinskog vijeća Žepče, općinski načelnik je raspisao Javni oglas o prodaji dvije parcele građevinskog zemljišta "Begluk" putem licitiranja.

Jedna parcela je površine 4844 m2, a namijenjena je izgradnji stambeno poslovnog objekta. Početna cijena zemljišta iznosi: 97.158,50 KM. Druga parcela je površine 4519 m2 a početna cijena iznosi 104.146 KM. Građevinsko zemljište koje je predmet licitiranja po ovom oglasu može se razgledati svakog radnog dana od 7,00 do 15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju. Licitiranje će se održati u zgradi Općine Žepče 4. ožujka 2020. s početkom u 11,00 sati. Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja na licitiranju uplatiti iznos od 200 KM na račun Općine Žepče. Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti i naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon, broj katastarskih čestica, fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice, pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju registracije kod drugog nadležnog organa. Prijave s potrebnim prilozima potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, "Prijava za sudjelovanje na licitiranju". Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

RPŽ/Općina Žepče