Parovi 02_14_2020

Općinski načelnik je raspisao Javni natječaj za pomoć pri stambenom zbrinjavanju u 2020.

Iznos sredstava predviđenih za novu gradnju dijele se na sljedeće kategorije: gradnja obiteljske kuće 2,500 do 3,000 KM, kupovina stana s maksimalnim iznosom do 2,000 KM, završna gradnja objekta uz sredstva do 4,000 KM, nadogradnja obiteljske kuće u iznosu do 3,000 KM, useljavanje u obiteljsku kuću uz osigurana sredstva do 2,000 KM te obiteljska kuća kojoj je potrebna sanacija uz sredstva do 3,000 KM. Potrebno je dostaviti kopiju osobne iskaznice, kopiju vjenčanog lista, dokaz o broju članova uže obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva, dokaz o pravu građenja, kupoprodajni ugovor ne stariji od 2 godine, odobrenje za dogradnju nadležne općinske službe, koji je uvjet za dodjelu sredstava.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Žepče, Općinski načelnik s naznakom "Za stambeno zbrinjavanje". Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja. 

RPŽ