Sluzbenik 02_12_2020

Danas je objavljen javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Žepče za radno mjesto stručni suradnik projektnog menadžmenta i financijski knjigovođa pri Službi za gospodarstvo i financije – jedan izvršitelj.

Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojsku i Srednjobosansku županiju. Više o ovom natječaju čitajte na: https://www.agencijaspektar.com/job/javni-konkurs-za-popunu-radnog-mjesta-drzavnog-sluzbenika-u-opcini-zepce/ 

RPŽ