lijecnici

Liječnici i stomatolozi s područja ZDŽ dobit će više platne koeficijente tijekom ove godine.

Premijer Zeničko-dobojske županije Mirza Ganić, ministar zdravstva dr. Adnan Jupić i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Omer Škaljo održali su sastanak s direktorima javnih zdravstvenih ustanova - Županijske bolnice Zenica, Opće bolnice Tešanj, Zavoda za medicinu rada, Zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici te općinskih domova zdravlja na kojem je razgovarano o aktualnim pregovorima o usuglašavanju novih kolektivnih ugovora za zdravstvene radnike u ovoj županiji.

Članovi Pregovaračkog tima županijskog Ministarstva zdravstva informirali su sudionike sastanka da je sa Samostalnim strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije ZDŽ postignut dogovor o novim platnim koeficijentima koji predviđa povećanje koeficijenata u dva navrata do kraja 2020. godine. Na sastanku je dana suglasnost da se nastave aktivnosti u pravcu zaključivanja novog kolektivnog ugovora s ovim sindikatom.

U tijeku su i pregovori s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu koji okuplja medicinsko osoblje i ostale radnike, ali se dogovor još ne nazire jer, kako je rečeno, zahtjevi sindikata nadilaze realne mogućnosti Fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova u ovoj županiji.

RPŽ/ZDŽ