samozaposljavanje 2020Općina Žepče raspisala je Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje u 2020 godini.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sva nezaposlena osobe koja imaju prebivalište na području općine Žepče, a koji se nalaze najmanje 30 dana na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče.
Javni poziv ostaje otvoren do 29.02.2020.godine ili do utroška raspoloživih sredstava.
Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i popunjen aplikacijski obrazac, uvjerenje o nezaposlenosti, ovjerena kopija osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu, uvjerenje Porezne uprave da podnositelj zahtjeva kao i članovi domaćinstva nemaju registriranu poslovnu djelatnost i neizmirene obveze po bilo kom osnovu, također je potrebno dostaviti i kućnu listu, dokaz o prihodima svih članova kućanstva. Pored toga, poželjno je dostaviti i ostale dokaze i preporuke, kao što su Rješenja o invalidnosti, certifikati, diplome, ponude o poslovnim suradnjama, te Izjave podnositelja da će djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci. Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu, koji se može preuzeti na INFO Centru za pružanje usluga građanima općine Žepče, ili na web stranici www.opcina-zepce.com. Prijave se mogu dostavljati osobno ili putem pošte na adresu Općina Žepče, ul. Stjepana Radića br.2  72230 Žepče, s obaveznom napomenom „Za javni poziv - potpora samozapošljavanju“.