opina 10_12_2019U općini Žepče je u tijeku Javni poziv za prikupljanje prijava za provođenje istraživanja zadovoljstva građana radom javne uprave.

Javni poziv traje do 16.12.2019 a bit će objavljen na web stranici općine Žepče i oglasnoj ploči općine Žepče. Istraživanje će se provesti na uzorku od 400 građana Općine Žepče. Provođenjem istraživanja općina želi ispitati zadovoljstvo građana radom Općinskih službi i Općinskog vijeća, zadovoljstvo građana pruženim uslugama Općinske administracije, zadovoljstvo građana komunalnim uslugama i ostalim javnim uslugama u Općini Žepče.

Popunjeni obrasci mogu se slati putem maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili direktno na protokol općine Žepče – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, najkasnije do 16.12.2019. godine do 15:00 sati s naznakom "Za Javni poziv za sudjelovanje u istraživanju "Ispitivanje zadovoljstva građana  radom javne uprave i Općinskog vijeća". Povjerenstvo imenovano od strane općinskog načelnika ocijenit će pristigle prijave te najdalje do 18.12.2019 objaviti rezultate.