javna rasprava_11_30_2019Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče objavila je javni poziv za Javnu raspravu o nacrtu Proračuna Općine Žepče za 2020. godine koja će se održati u utorak, 10.12.2019. godine  u 14 sati u sali Općinskog vijeća Žepče.

Poziv je upućen svim građankama i građanima općine Žepče, općinskim vijećnicama i vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine Žepče, javnim poduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udrugama građana, znanstvenim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim zainteresiranim osobama. Inače, Općinsko vijeće Žepče je na svojoj sjednici, održanoj 26. 11. 2019. godine, utvrdilo Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2020. godinu,  te donijelo Zaključak da se otvara javna rasprava koja će trajati upravo do 10.12.2019. godine.

Dokumenti Proračuna su dostupni na uvid svim zainteresiranim na internet stranici općine Žepče, info centru Općine i u Službi za gospodarstvo i financije."Molimo sve zainteresirane da sve eventualne primjedbe i prijedloge dostave u pismenoj formi u Službu za gospodarstvo i financije", naglašavaju iz Općine Žepče na kraju javnog poziva za Javnu raspravu o nacrtu Proračuna Općine Žepče za 2020. godine.