konferencija 29_11_19Nakon dvije i pol godine uspješno je priveden kraju projekt „competenceNET“ koji je za cilj imao unaprijediti održivi ekonomski razvoj u tri države –  Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, i Crnoj Gori.

Nositelj projektnih aktivnosti bila je Razvojna agencija Žepče s partnerima općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Republike Hrvatske i Unijom poslodavaca Crne Gore. Projekt je trajao  30 mjeseci od lipnja 2017 do studenog 2019, a ukupan proračun je iznosio 670.619,24 EUR.

Na završnoj konferenciji koja je održana u općini Stari Jankovci u Republici Hrvatskoj u uvodnom dijelu obratili su se načelnici općina Stari Jankovci i Tovarnika iz Republike Hrvatske Dragan Sudarević i Ruža Veselčić Šijaković  i općinski načelnik Žepče Mato Zovko. Naglašena je prednost suradnje partnera prekograničnog regiona koja se ogleda u tome što će centri kompetencija iz sve tri zemlje  međusobno dijeliti svoje usluge namijenjene malim i srednjim poduzećima, koji će putem mobilne aplikacije, moći pristupiti i dodatnim, specijaliziranim  uslugama koje se nude unutar prekograničnog područja. Tijekom konferencije prezentirani su najvažniji ostvareni rezultati projekta koji se odnose na izradu zajedničke prekogranične Strategije  centara poslovnih kompetencija, Komunikacijske strategije i poslovnih planova za svaki od centara.

U okviru projekta uspostavljena su tri Centra poslovnih kompetencija u Žepču, Podgorici i Starim Jankovcima, s područnim odjelom u Tovarniku, koji su namijenjeni jačanju kompetencija zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima kroz aktivnosti koje uključuju organizaciju obuka i mentorskih programa za MMSP i nezaposlene osobe, te uvođenje novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanje. Uspješno su završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju Centra poslovnih kompetencija u Žepču, Starim Jankovcima i Podgorici. Uspostavljena je prva Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje s preko 15 članova.

U okviru tri centra provedeno je ukupno sedam obuka iz područja upravljanja financijama, korištenja specijaliziranih softvera i sl. i educirano ukupno 85 osoba.

Djelovanje Centara kompetencija zasnovano je na suradnji privatnog, javnog i naučno-istraživačkog sektora, što je okvir koji će u narednom periodu biti dodatno razvijan u zemljama EU i u zemljama financiranog prekograničnog projekta „competenceNET”.