Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

KATALOG BLAGDANSKIH SNIŽENJA ARMANI CENTRA U ŽEPČU


Armani akcije_nez_konkurencije_1

Komunalno Žepče pojasnilo proces utuživanja dužnika

Komunalno Blagajna

Javno komunalno poduzeće je izdalo priopćenje u kojemu pojašnjavaju proces utuživanja dužnika budući da su prema njihovom navodima učestale primjedbe korisnika komunalnih usluga koji neredovito plaćaju dospjele račune te zbog toga bivaju utuženi.

U svome priopćenju Komunalno Žepče navodi da obveza Uprave poduzeća maksimalno smanjiti troškove poslovanja, povećati stupanj naplate i brinuti se o solventnosti i likvidnosti.

"Ako blagovremeno ne naplatimo naša potraživanja onda ne možemo na vrijeme platiti naše obveze pa plaćamo kazne ili zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju", ističu u svome priopćenju pojašnjavajući proces utuživanja korisnika koji ne plaćaju svoje račune.

"Naša obveza je da za svaki neplaćeni račun korisnika utužimo, a to obično činimo tek nakon neplaćanja dva ispostavljena računa. Prije svakog utuženje dužniku šaljemo opomenu s pozivom za plaćanje duga u zadatom roku i s upozorenjem da će biti utužen ako ne izvrši uplatu duga. Ako se korisnik ne odazove i ne plati dug, isti bude utužen".

Iz Komunalnog poduzeća Žepče napominju da, iako to nije njihova obveza, prije utuživanja su spremni na dogovor oko eventualnog produženja roka za plaćanje ili otplate duga na više rata. Također, naglašavaju da korisnici koji bezrazložno odbijaju primiti račune ili ih vrate u upravu poduzeća nisu riješili svoju obvezu te da će nagomilani dug biti predmetom utuženja navodeći primjere drugih javnih poduzeća čiji se računi za električnu energiju, telefon i mobitel plaćaju na vrijeme i bez prigovora.

"U percepciji dijela građana, komunalne usluge se smatraju kao nešto što im je država dužna osigurati  a  plaćanje se smatra kao neki namet koji na sve načine pokušavaju izbjeći. Molimo korisnike naših usluga da nas stave u istu ravan s ostalim isporučiteljima usluga, električna energija, telefon, mobitel, te da svoje obveze plaćaju redovito kako bi izbjegli neugodne posljedice utuživanja zbog neplaćanja računa", poručuju na kraju svoga priopćenja iz Komunalnog Žepče.

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019_2