Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

KATALOG BLAGDANSKIH SNIŽENJA ARMANI CENTRA U ŽEPČU


Armani akcije_nez_konkurencije_1

Svinjokolja: Preporuke Instituta za zdravlje i sigurnost hrane

svinjokolja 11_12_19Klanje životinja za vlastite potrebe, tradicionalno se organizira i prakticira, najčešće pred dolazak zime, kako bi se domaćinstva osigurala sa zalihama mesa ili mesnim prerađevinama, navodi se u preporuci Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Iz instituta ističu da su ovakva klanja životinja obično u improviziranim uvjetima vrlo važna s javno-zdravstvenog aspekta.

Ako se ne poštuju osnovni veterinarsko-zdravstveni i sanitarno-higijenski uvjeti, ona mogu ugrožavati zdravlje ljudi, zdravlje životinja i mogu negativno utjecati na okoliš.

"Ne dovodeći u pitanje da se ovakvo meso i proizvodi smiju koristiti samo za vlastite potrebe, vlastito domaćinstvo i ne smije se stavljati u promet, želja nam je da ukažemo na javno-zdravstveni aspekt ovakvog tradicionalnog klanja životinja", kažu iz INZ-a.

U detaljnom opisu navedeni su rizici i smanjenje rizika kada je u pitanju klanje, obrada trupa, hlađenje trupa i jestivih organa, manipulacija i interni transport mesa, te postupci s otpacima.
Stalno prisutna opasnost od zaraznih i parazitarnih bolesti životinja, koje mogu da se prenesu na čovjeka direktnim kontaktom s bolesne životinje, putem mesa i proizvoda od mesa, unutarnjih organa zaklanih životinja, izlučevina, organskog otpada nakon klanja, vode ili okoliša, daju ovakvom načinu klanja veliki javno-zdravstveni značaj.
Ne treba pri tome zaboraviti činjenicu da je meso lako kvarljiva namirnica i dobra podloga za rast mikroorganizama, te pri manipulaciji zahtijeva kako temperaturne tako i higijenske uvjete.
Stoga ukazujemo na postupak klanja kroz korake koji se provode i najznačajnije rizike o kojim treba povesti računa, te mjere kojima se isti mogu smanjiti, navode iz Instituta.

"Klanju privoditi samo zdrave, odmorne i od strane veterinara pregledane životinje s utvrđenim zdravstvenim statusom. Kod opravdane sumnje na prisustvo bruceloze, životinje prije klanja treba serološki ispitati, moraju biti obilježene ušnim markicama. Sam čin klanja provesti na što humaniji način, bez da se životinji nanosi nepotrebna bol i patnja.

Vrlo je važno da se trup što prije ohladi. Idealna je temperatura od 0 ºC do +4 ºC. Na ovaj način se sprječava rast bakterija i drugih mikroorganizama i njihovo prodiranje u dubinu mesa, a i proces zrenja mesa se odvija pravilno.

Odbačeno meso, tkiva i organe treba na neškodljiv način ukloniti, jer mogu predstavljati opasnost za dalje širenje zaraznih i parazitarnih bolesti. Za klanja u domaćinstvu može se primijeniti postupak spaljivanja i propisnog zakopavanja na pogodnoj lokaciji", navodi se iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019_2