Autocesta koridor-5c_kroz_ZepceJavno poduzeće Autoceste Federacije BiH poziva sve vlasnike nekretnina koje se nalaze na trasi koridora 5C na području općine Žepče, katastarske općine Žepče-van, Papratnica, Željezno polje i Želeća, da dođu u prostorije ovog poduzeća u Sarajevu radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad ovim nekretninama koje će se eksproprirati u svrhu izgradnje dionice Medakovo–Ozimica poddionica Ozimica – Poprikuše, piše portal faktor.ba.

"Ako se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu s odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave", objašnjavaju iz JP Autoceste u javnom oglasu radi sporazumnog pribavljanja nekretnina.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije je utvrdila da je izgradnja dionice autoceste Medakovo–Ozimica na Koridoru 5C u duljini od 22 km od javnog interesa za Federaciju BiH a u rujnu je objavljen i natječaj za izradu Glavnog projekta ove dionice. Poddionica Ozimica - Poprikuše u duljini od 12,9  vrijedna je oko 390.600.000 KM, piše internet portal faktor.ba