Deratitacija u_epu_2019Prema infromacijama iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, jučerašnja deratizacija koju je na području općine Žepče provodilo poduzeće Sanitacija iz Sarajeva je legalna i važeća.

Naime, nakon jučerašnjih dojava i sumnji slušatelja Radiopostaje Žepče da se u poslovnim objektima u gradu obavlja nelegalna deratizacija, provjerili smo na licu mjesta s djelatnicima poduzeća Sanitacija iz Sarajeva koji su tvrdili da posjeduju sva ovlaštenja i da je deratizacija koju oni provode sasvim legalna, ali neobvezujuća. Također su istaknuli da će njihova deratizacija biti priznata od strane nadležnih službi kao jedna od dvije obvezne koje se provode tijekom kalendarske godine. Kako bismo provjerili ove tvrdnje, obratili smo se nadležnom Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, koji u svome odgovoru naglašava da svaki pravni subjekt ima pravo izbora te da fokus treba biti na stručnosti osoba i kvaliteti mjera koje provode.

"Vezano za Vaš upit, o pojavi drugih pružatelja ovih usluga, obavještavamo Vas da svaki pravni subjekt ima pravo izbora pružatelja usluge preventivne deratizacije, ali sa svojim izborom preuzima i rizik urađenog posla, odnosno posljedica koje mogu nastati po njegovo poslovanje, ako te usluge budu urađene fiktivno, djelomično ili na nepropisan način.

Ova preporuka se odnosi kako na privatne poduzetnike, kompanije, tako i na javne institucije, stanovništvo i društvo u cjelini. Neophodno je da se ovom važnom poslu pristupi na maksimalno ozbiljan, profesionalan i korektan način, te da profit, dobit i stjecanje materijalne koristi, kako izvođača radova, tako i korisnika usluga, ne smije biti prioritet u odnosu na svrhu obavljanja deratizacije - a to je zdravlje stanovništva, koje mora biti "nulti prioritet" u ovoj djelatnosti," ističe u svome priopćenju Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Zaključak bi bio da svi oni koji su jučer u Žepču platili uslugu preventivne deratizacije poduzeću Sanitacija iz Sarajeva ne bi trebali biti zabrinuti, odnosno da je izvršena usluga legalna i važeća, ali u svakom slučaju i dalje treba biti oprezan kod izbora pružatelja ove i sličnih usluga.

"Primijećena je pojava da subjekti koji ne zadovoljavaju propisane materijalne ili kadrovske zahtjeve kako bi pružali uslugu preventivne sistematske deratizacije nude navedenu uslugu, čime stvaraju zabludu i rizik da budete izloženi neprijatnostima i sankcijama. Navedene aktivnosti provode neplanski i sporadično, što u konačnici ne rješava problem glodara, čime se ne ostvaruje potreban preventivni efekt zaštite," naglašavaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

postaja.ba