2a336ca8-ebd3-4e81-9bb0-bc8b6a050032isakarnelMinistar okoliša Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak potpisao je danas 17 ugovora, s korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša, ukupne vrijednosti 900.000 KM, od toga je JP Komunalno Žepče dobilo 50.000 KM.

Svih 17 projekata, koliko je iz općina, gradova i javno-komunalnih poduzeća pristiglo na javni poziv za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu za oblast upravljanja otpadom - LOT 1, prihvaćeni su od resornog ministarstva.
"Sve smo uvrstili i svima smo dali određeni iznos. Odredili smo veći iznos nego prošle godine. Potrudili smo se da bude znatno veći i da znatno više dobiju sve općine, gradovi i javno-komunalna poduzeća, da bi mogli i realizirati svoje projekte", kazao je ministar Isak.
On je napomenuo kako će sredstva biti utrošena na projekte zbrinjavanja otpada i pomoć općinama za zbrinjavanje otpada na Regionalnoj deponiji Mošćanica.
"Što se tiče općina ZDK, jedino općina Kakanj ne doprema otpad na RD 'Mošćanica'. Sve ostale općine, koje su u startu potpisale sporazum o pristupanju projektu, dovoze otpad", kazao direktor RD "Mošćanica“ Emir Zukić.
On je najavio kako će 60.000 KM, koliko je to poduzeće dobilo sredstava u sklopu projekta, realizirati za izgradnju dodatnih kapaciteta.
"Sredstva koja smo dobili, utrošit ćemo za pripremu zemljanih radova za odlagališnu kasetu 'broj 2'", kaže Zukić, koji najavljuje da im slijedi proces zatvaranja financijske konstrukcije za izgradnju tog prostora.
Sredstva su dobili JKP „Vis“ d.o.o. Doboj Jug 80.000 KM, JP „Rad“ d.d. Tešanj 40.000 KM,  JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići 20.000 KM, JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko 90.000 KM, JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj 70.000,  JKP Vareš d.o.o. Vareš 40.000 KM, KJD d.o.o. Maglaj 70.000, „Alba Zenica“ d.o.o. Zenica 40.000, JKP „Usora“ d.o.o.Usora 75.000 KM, JKP „Bioštica“ d.o.o. Olovo 30.000, JP „Komunalno d.o.o. Breza 32.221,80 KM, Grad Zenica 90.000 KM, općina Doboj Jug 22.778,20 KM, općina Zavidovići 70.000 KM i općina Maglaj 20.000 KM.