mito-korupcija-bihSavez samostalnih sindikata BiH izdao je priopćenje za javnost, u kojem ukazuje na problem korupcije i različite manipulacije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

"Imajući u vidu činjenicu da je najveći broj osoba zaposlen upravo u javnom sektoru, rješavanje problema oko i u vezi sa zapošljavanjem mora biti jedan od prioriteta izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima. Predstavnici SSSBiH na svim nivoima su inzistirali da se donesu odgovarajući podzakonski akti kojima će ovo pitanje biti regulirano na odgovarajući način" – navodi se u priopćenju.

Ističu da je prvi konkretan korak u tom smjeru, nakon Sarajevskog kantona, napravljen u Zeničko-dobojskom kantonu.

Vlada je donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru, kojom se, između ostalog, propisuje obveza prijema u radni odnos prvorangirane osobe na listi uspješnih kandidata. Iako Uredba ne tretira zapošljavanje u javnim obrazovnim ustanovama i institucijama, jer je to uređeno drugim propisima, odnosit će se na više tisuća radnih mjesta u administracijama kantona, gradova i općina na ovom području – navode iz SSS BiH.

Izrazili su žaljenje što na nivou FBiH i u ostalim kantonima koji su primijenili izmjene i dopune Zakona o radu u oblasti zapošljavanja te što se i dalje poslodavcu ostavlja pravo da angažira bilo kojeg kandidata s liste uspješnih.

"Nadamo se da će se i na tim nivoima u najkraćem vremenskom roku usvojiti podzakonski akti kojima će se znatno smanjiti prostor za različite manipulacije, korupciju i netransparentnost prilikom zapošljavanja u javnom sektoru" – stoji na kraju priopćenja.