radijator 0014

Svi korisnici gradskog grijanja u Žepču spojeni na sustav grijanja JP Komunalno Žepče koji u vlastitim objektima ili u zajedničkim prostorijama zgrada planiraju izvoditi određene radove na sustavu grijanja, mogu to uraditi u vremenu od 1. kolovoza do 1. rujna ove godine jer će u tom periodu biti ispuštana voda iz instalacija grijanja.

Nakon 1. rujna cjevovodi gradskog grijanja će ponovo biti napunjeni i pod tlakom, te se neće moći izvoditi nikakvi radovi na sustavu grijanja, priopćili su iz JP Komunalno Žepče.

Postaja.ba (A.J.)