11. sjednica_Skupstine_ZDKSkupština Zeničko-dobojskog kantona je na jučerašnjoj 11. sjednici razmatrala sedam točaka usvojenog dnevnog reda.

U okviru prve točke, Skupština je odbila Inicijativu zastupnika Omera Škalje za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i gradnji zato što je u suprotnosti s Federalnim Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta. Međutim, uvažavajući Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša koje je prihvatila i Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Skupština je zadužila resorno kantonalno ministarstvo da u roku od 30 dana pripremi i u skupštinsku proceduru dostavi prijedlog posebnog propisa kojim bi se detaljno regulirala bespravna gradnja i kojim bi se omogućilo privremeno priključenje objekata na komunalnu infrastrukturu do ishodovanja odobrenja za građenje. Skupština je također sugerirala lokalnim zajednicama u Kantonu da poduzmu korake iz svoje nadležnosti u cilju smanjenja troškova u postupku izdavanja građevinskih dozvola jer visoke cijene potiču nelegalnu gradnju.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, te je usvojila izvještaje o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. – 31.12.2018. godine, o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu i o izvršenju Financijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Izvještaji o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko - dobojskog kantona za 2018. godinu nisu dobili potreban broj glasova zastupnika te nisu prihvaćeni.