Sastanak u_svezi_izgradnje_suda_u_ZepcuIzrada projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade Općinskog suda u Žepču bila je glava tema današnjeg sastanka predstavnika Visokog sudbenog tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona, projektantske kuće zadužene za idejno rješenje nove zgrade te Općine i Općinskog suda Žepče, gdje je sastanak i održan.

Zgrada, za koju je zemljište osigurala općina Žepče preko puta Glazbene škole, gradit će se u okviru druge faze projekta "Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudaca i tužitelja u BiH" koji implementira Visoko sudbeno tužiteljsko vijeće BiH s ciljem unapređenje efikasnosti pravosuđa, uključujući modernizaciju i rekonstrukciju zgrada pravosudnih institucija. Izradu projekte dokumentacije financira švedska vlada dok bi sama izgradnja trebala biti financirana sredstvima iz fondova Europske unije.

Inače, sadašnja zgrada Općinskog suda je jedna od najstarijih u Žepču. Od izgradnje prije 118 godina više puta je mijenjala namjenu te predstavlja vrijedan povijesni spomenik.