struja-restrikcije-sveca-nema-struje-mrak-svetlo-foto-thinkstock-1414097256-583890

Za petak 7.6.2019. Elektroprivreda HZ HB poslovnica Elektro Žepče najavila je isključenje električne energije na sljedećim trafostanicama:

DV 10 kV "Brankovići" (naselja Debelo Brdo, Vrbica, Gornji Lug, Gradina, dio naselja Donji Lug, Radunice, Gromilice, Jukići i Brezici)  od 08:30-12:00

TS 10/0,4 kV "Debelo Brdo " (naselje Debelo Brdo i Vrbica) od 10:30-12:00

TS 10/0,4 kV Ozimica 3" (naselje oko Sinana i dio Donje Goliješnice te uz prema novom Šeheru do Matine kavane) doći će do prekida električne energije od 13:30-14:30