Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

NOVO : Armani Trade akcijski katalog od 5. do 19.8.2019. NOVO

Armani akcije_nez_konkurencije

Vlasnici zemljišta na trasi nove ceste uz prugu pozvani na dogovor u Općinu Žepče

Zepce cesta_uz_pruguDanas je iz ureda Općinskog načelnika Žepče upućen javni poziv vlasnicima zemljišta za sporazumno pribavljanje njihovih nekretnina radi izgradnje gradske prometnice od ulice Abdulvehab Ilhamije, odnosno takozvane Rampe, do Željezničke postaje i spajanja na ulicu Željeznička.

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Žepče od 29. ožujka ove godine, u tu svrhu će se provesti postupak izvlaštenja nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o izvlaštenju. "Ako se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku od 15 dana ne jave na oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu s odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležnim organom uprave," priopćili su na službenoj stranici općine Žepče. Tekst ovog javnog oglasa vam prenosimo u cijelosti.


Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07 ), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 36/10, 25/12 i 34/16 ) i čl. 39.Statuta Općine Žepče ( Službeni glasnik Općine Žepče broj:4/09 ) Općinski načelnik objavljuje

JAVNI OGLAS

Radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Odlukom Općinskog vijeća broj:01-23-50/19 od 29.03.2019.godine o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče usvojenog Odlukom SO –e broj:01-023-85/77 od 10.03.1977. godine ( Sl. glasnik Općine Žepče broj:1/77) utvrđen je javni interes za izgradnju gradske prometnice od ul.Abdulvehab Ilhamije ( rampa ) do Željezničke postaje i spajanja na ulicu Željeznička.

Općina Žepče pristupa realizaciji projekta izgradnje gradske prometnice od ul. Abdulvehab Ilhamije ( rampa ) do Željezničke postaje i spajanja na ulicu Željeznička, u koju svrhu će se provesti postupak izvlaštenja nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o izvlaštenju FBiH ( „ Sl. novine FBiH „ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16.

Postupak izvlaštenja obuhvaća nekretnine sljedećih vlasnika:
- Gračić ( Sejfo ) Fatima
- Mandura R. Dervišević ( Munib ) Amra
- Maličbegović ( Dževad ) Sanjin
- Jahić ( Salim ) Fadil
- Smailhodžić ( Salim ) Munezeha
- Uzunović R. Jahić ( Salim ) Fadila
- Berbić R. Džebić ( Salko ) Ćebira
- Mrehić-Softić ( Nazif ) Maja
- Radić ( Marko ) Josip
- Galić R. Marić ( Juro ) Ana
- Kostić R. Mitić ( Nikola ) Olga
- Mitić ( Nikola ) Radojica
- Mitić R. Radenković Jovanka

Pozivaju se navedeni vlasnici nekretnina, radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad nekretninama koje će se izvlastiti u svrhu izgradnje gradske prometnice.

Svi zainteresirani vlasnici nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije Općine Žepče, ul. Stjepana Radića broj 1. – Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, ured br. 5, svakim radnim danom od 07.00 h – 15.30h.

Ako se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu s odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupak izvlaštenja pred nadležlnim organom uprave.
Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Općine Žepče i na web stranici Općine Žepče.

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019_2

reklama-postaja03