Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

NOVO : Armani Trade akcijski katalog od 5. do 19.8.2019. NOVO

Armani akcije_nez_konkurencije

Predstavnici Općine Žepče na sastanku Radne grupe projekta Uvođenje sustava upravljanja

RG-GIZ-ALBA-REZ-

Nakon potpisanog Memoranduma o razumijevanju između Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ALBA Zenica d.o.o. Zenica, općina Žepče i JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče vezano za realizaciju projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dvije županije u Bosni i Hercegovini“, u Zenici je 04. travnja 2019. godine održan prvi sastanak Radne grupe projekta “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini”.

Sastanku su nazočili svi članovi Radne grupe. Ispred općine Žepče nazočili su pomoćnik općinskog načelnika Službe za gospodarstvo i financije Namik Maličbegović i direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče, Mirko Šumić.

Ovaj projekt, čiji je cilj unaprjeđenje odvojenog sakupljanja i odlaganja posebnih kategorija otpada u ZDŽ i ŽSB, zajedno financiraju i realiziraju Njemačka organizacija za međunarodnu suradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu suradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i komunalno poduzeće ALBA Zenica d.o.o. i to u suradnji sa REZ Agencijom.

Na sastanku se razgovaralo o problemima vezanim za odlaganje posebnih kategorija otpada, zatim je prezentiran projekt: planirane aktivnosti, očekivani rezultati i shema sustava upravljanja posebnim kategorijama otpada u kontekstu projekta, definirana je uloga i zadaci Radne grupe te najavljene aktivnosti planirane u narednom periodu. Svrha projekta je održivo rješenje za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada (dio komunalnog otpada) i pružanje mogućnosti općinama da ispune svoje zakonske obveze, kako nalaže Zakon o upravljanju otpadom FBiH, stoji na službenoj stranici općine Žepče.

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019_2

reklama-postaja03