Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

Armani Trade redovni akcijski katalog 13.05.-27.05.2019.

Armani akcije_nez_konkurencije

Općina Žepče implementira projekt "Rast zajedno s dijasporom“

Dijaspora za_razvoj_projektOpćina Žepče je počela s implementacijom aktivnosti "Rast zajedno s dijasporom“ koji je odobren u sklopu projekta "Dijaspora za razvoj", Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije. Implementaciju ovih aktivnosti provodi Razvojna agencija Žepče u suradnji s općinskim službama.

Ciljevi projekta su pokrenuti prijenos znanja i vještina iz dijaspore u cilju otvaranja novih radnih mjesta, i uspostaviti održive mehanizme poslovne suradnje dijaspore s lokalnim poduzetnicima kao i uvesti nove javne usluge za potrebe dijaspore. Očekivani rezultati predviđaju razvijanje javne usluge e–matičar i e-poslovni asistent koje će olakšati i unaprijediti komunikaciju i rad s dijasporom unutar općinske administracije koja će biti osposobljena za pružanje ovih usluga, kao i provođenje procesa mapiranja žepačke dijaspore u uskoj suradnji s predstavnicima mjesnih zajednica općine Žepče kako bi se osigurao pregled društveno ekonomskog profila dijaspore iz općine Žepče i njen mogući utjecaj za razvoj lokalne zajednice.

U okviru projekta provest će se stručna obuka za 10 nezaposlenih osoba i zapošljavanje 6 najboljih polaznika za potrebe poduzeća "Marić projekti" d.o.o. Žepče koje posluje u sektoru metaloprerade i predstavnik je dijaspore. Kao završni događaj planirano je održavanje Investiciono-poslovne konferencije kojom se namjerava uspostaviti kontinuirana poveznica između privatnog sektora koji dolazi iz dijaspore i domaćih poduzetnika, kao i veće prisustvo predstavnika dijaspore u procesima lokalnog ekonomskog razvoja. U okviru projekta bit će pripremljen Kalendar programa manifestacija koje su namijenjene dijaspori a održavaju se tijekom godine u mjesnim zajednicama općine Žepče.

Općina Žepče jedna je od partnerskih jedinica lokalne samouprave kojima se u okviru projekta "Dijaspora za razvoj" omogućava provesti lokalne inicijative koje su definirane Strategijom integriranog lokalnog razvoja. Ukupan iznos projekta je 63.200,00 KM. Projekt Općine Žepče "Rast zajedno s dijasporom" je jedan od projekata odabranih za financiranje u cilju upotrebe potencijala dijaspore za lokalni socio-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019

reklama-postaja03