Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

Akcijski katalog Armani centra Žepče za ožujak - Akcije bez konkurencije

Lovačko društvo „Jeleč“ Žepče povećava brojno stanje divljači

Fazan5 jele

Lovačko društvo „Jeleč „ Žepče već duži niz godina na različite načine provodi i realizira aktivnosti koje su usmjerene na osvježivanje krvi i povećanje brojnog stanja divljači u području svoga djelovanja na općini Žepče. Kroz svoje aktivnosti redovito i odgovorno ispunjava svoje propisane obveze iz lovno – gospodarske osnove po pitanju uzgoja i zaštite divljači i kao takvi mogu biti za primjer drugima.

Početkom travnja, Lovačko društvo „Jeleč „ Žepče nabavilo je i u prirodu popustilo jedno matično jato fazanske divljači od 200 fazana u omjeru 4/1 u korist ženki. Na zadovoljstvo svih članova društva ali i stanovnika općine Žepče, jato je pušteno na kompletnom području djelovanja koje se sastoji od 9 lovačkih sekcija lovačkog društva „ Jeleč „ na općini Žepče.

Sredstva za financiranje ova aktivnosti, jednim dijelom su osigurana iz sredstva općine Žepče a koja su dodijeljena LD „Jeleč“ Žepče. Sredstva su dodijeljena sukladno aplikaciji LD „ Jeleč na javni poziv koji je raspisala općina Žepče organizacijama civilnog društva i organizacijama NVO, a za korištenje sredstava proračuna općine Žepče za 2018. godinu.

Lovište Lovačkog društva „Jeleč „ je veoma atraktivno, prije svega zbog velikog broja divljači koja se mogu naći u ovom lovištu, kao što je divlji zec, srndać, fazan, divlja patka i divlja svinja. Angažiranost lovačkog društva u proteklom ali i budućem periodu bit će usmjereno u izgradnji i održavanju lovačkih kuća, Izgradnji hranilišta, solila, pojilišta i drugih objekata za uzgoj, ishranu i zaštitu divljači u lovištu što u budućnosti može stvoriti preduvjete za lovni turizam.

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019

reklama-postaja03