Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-500-077
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

Armani centar Žepče - akcije bez konkurencije!

Načelnik općine Žepče raspisao Javni poziv za „Transfer za pomoć pri stambenoj izgradnji“

stambeno zbrr

Temeljem članka 18. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Žepče za 2018.godinu a prema Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za pomoć pri stambenoj izgradnji“ načelnik općine Žepče raspisao je Javvni poziv s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za pomoć pri stambenoj izgradnji“ utvrđenih Proračunom Općine Žepče za 2018.godinu za pomoć pri stambenoj izgradnji za:

1. Izgradnju novih individualnih objekata

2. Prvo stambeno rješavanje mladih

Opći kriteriji za podnošenje zahtjeva za podnositelje imaju: osobe koje su započele s novogradnjom, koje su vlasnici predmetne imovine s dijelom 1/1, koji nemaju useljene objekte, koji nisu bili raniji korisnici sredstava za pomoć u izgradnji na bilo kom nivou države, koje prvi puta rješavaju stambeno zbrinjavanje na području općine Žepče i koji imaju trajno prebivalište na području općine Žepče. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Žepče, općinski načelnik, ul. Stjepana Radić br. 2., 72230 Žepče ili predajom na protokol općine, sa naznakom „Za stambeno zbrinjavanje“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja i isticanja na oglasnoj ploči Općine Žepče. Više informacija možete naći na web stranici općine Žepče www.opcina-zepce.com

 

RPŽ UŽIVO

reklama-postaja03

GIF-e1