Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-500-077
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

Armani centar Žepče - akcije bez konkurencije!

Javni poziv za podnošenje prijava za „Program pomoći zapošljavanju/ samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018 i 2019.godine“

poljoprivreda-v3 1javni_poziv

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05) i Odluke o odobravanju realizacije Programa pomoći održivog povratka „Program pomoći zapošljavanju/ samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018 i 2019.godine“ a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2018. i 2019.godini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019.godine“.

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava fizičkih osoba - povratnika radi pružanja pomoći u zapošljavanju/samozapošljavanju u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine, za sljedeće namjene/programe:

1) Dodjela poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i priključaka;

2) Dodjela plastenika (metalni i plastični različitih dimenzija);

3) Dodjela opreme za proizvodnju u poljoprivredi (oprema za pčelarstvo, mljekarstvo, tov pilića/brojlera, tov koka nosilja, sistem za navodnjavanje i dr.);

4) Obnova i izgradnja stajskih i gospodarskih objekata ;.

5) Dodjela sadnica drvenastog i jagodičastog voća (zasad na minimalno 2 dunuma);

6) Dodjela financijskih sredstava za realizaciju samostalnog projekta u iznosu do 5.000,00 KM, za namjene: nabavka sitne i krupne stoke, nabavka strojeva, opreme i repromaterijala za održivost poljoprivrednog gazdinstva, nabavka pčelinjih društava i druge namjene u poljoprivredi koje nisu obuhvaćene programima 1) - 5) ovog javnog poziva;

Fizičke osobe – povratnici mogu aplicirati samo za jedan od navedenih programa. Pravo sudjelovanja imaju: - povratnici (fizičke osobe) na prostoru Bosne i Hercegovine koja izraze spremnost za osobno sudjelovanje u sufinanciranju projekta.

Tekst Javnog poziva, Obrazac za projektni prijedlog i Obrazac prijave dostupni su na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti osobno u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo.

Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili osobno u zapečaćenoj kuverti na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Terezije 56, 71000 Sarajevo s naznakom „Prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za program „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019.godine“ (Na poleđini kuverte navesti ime i prezime podnositelja, točnu adresu i broj telefona)

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje se ne odnose na ponuđene vrste pomoći neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/205-543, g-đa Edina Vranešić.


www.fmroi.gov.baRPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019

reklama-postaja03