Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-500-077
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

Duga Radio_postaja

sloga

Katalog sniženja u Armani centru Žepče za travanj 2018.

Načelnik općine Žepče donio Odluku o dodjeli novčane pomoći porodiljama

odluka o_pomoci

Prijedlog Centra za socijalni rad Žepče da se u Proračun općine Žepče uvrsti i jednokratna pomoć obiteljima kojim se rodi 3., 4., 5. i svako sljedeće dijeteje prihvaćan je na 5. sjednici OV Žepče a načelnik Mato Zovko je donio i Odluku o dodjeli novčane pomoći porodiljama u svrhu poticaja nataliteta na području općine Žepče:

Temeljem članka 39. Statuta Općine Žepče (''Službeni glasnik Općine Žepče'',broj: 4/09), a u svezi sa člankom 18. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2017.godinu (''Službeni glasnik Općine Žepče'',broj:2/17), u Odluci stoji:

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na dodjelu novčane pomoći porodiljama u svrhu poticaja nataliteta, koje imaju prebivalište i stvarno mjesto boravka na području općine Žepče.

Članak 2.

Pravo na dodjelu novčane pomoći porodiljama u svrhu poticaja nataliteta na području općine Žepče imaju porodilje sa područja općine Žepče koje su u radnom odnosu neovisno o sjedištu poslodavca i neovisno o mjesečnim prihodima domaćinstva, kao i porodilje koje nisu u radnom odnosu.

Članak 3.

Novčana pomoć ostvaruje se u vidu jednokratne novčane pomoći u sljedećim iznosima:

· Za treće novorođeno dijete ........................................................... 200,00 KM,

· Za četvrto novorođeno dijete ........................................................ 400,00 KM,

· Za peto i više novorođeno dijete .................................................. 500,00 KM,

s tim što se za svako sljedeće novorođenče dobija po 100,00 KM više,

· Za rođenje blizanaca(prvi porod) ................................................... 300,00 KM,

s tim ako su blizanci iz drugog ili trećeg poroda na ovaj iznos pomoći se dodaje iznos koji je predviđen prema ukupnom broju djece obitelji porodilje koji je naveden u ovom članaku odluke.

Članak 4.

Zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama podnose se JU Centar za socijalni rad Žepče.

Članak 5.

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći podnosi se na posebnom obrascu uz koji se prilaže

- fotokopija osobne karte

- uvjerenje o prebivalištu porodilje i oca djeteta,

- izvod iz MKR-ih za novorođenče

- izjava o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista

- tekući račun porodilje.

Članak 6.

Na temelju podnesenog zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom iz članka 5. ove Odluke,

JU Centar za socijalni rad Žepče donijeti će Rješenje o odobravanju pomoći, odbacivanju ili odbijanju zahtjeva.

O žalbi na rješenje Centra rješava Općinski načelnik.

Članak 7.

Isplata jednokratne novčane pomoći vršiti će se putem tekućeg računa podnosioca zahtjeva.

Članak 8.

Sredstva za realizaciju ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine Žepče.

Članak 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2017.godine.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Općine Žepče.

www.opcina-zepce.com

reklama-postaja03

Gamab