vlada-zgrada2

Svim rješenjima i aktima koja izdaju nadležna tijela cestovnog prometa na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH, kao i na osnovu drugih propisa kojima je tim tijelima dana nadležnost za izdavanje rješenja, rok se produžava do trideset (30) dana nakon dana stupanja na snagu prestanka stanja nesreće izazvane koronavirusom COVID-19.

Rješenje o produženju roka važenja navedenih akata donio je federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, a odnosi se na rješenja o tehničko-eksploatacijskim uvjetima, licenci prijevoznika i licencama za vozila, suglasnosti izdatoj za gradnju nove stanice tehničkog progleda te odobrenju za rad radionice za tahografe.

"Privredni subjekti i fizičke osobe, koje posjeduju navedene akte, nastavljaju s obavljanjem djelatnosti na temelju tog akta, a najduže do 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane koronavirusom COVID-19", navodi se u rješenju te dodaje da su prijevoznici, fizičke osobe i privredni subjekti dužni podnijeti zahtjev za izdavanje ovog rješenja ili licenci za vozilo, uz dostavljanje propisanih dokaza, odmah nakon prestanka stanja nesreće.

Navodi se da će nadležna tijela izdavati nova rješenja samo za one privredne subjekte, fizičke osobe ili vozila kojima nije ranije izdano rješenje, u slučaju kada mogu utvrditi da su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, a uz provođenje propisanih mjera i preporuka osobne i kolektivne zaštite zdravlja.

"Rješenja i akte će mjerodavna nadzorna i inspekcijska tijela  prilikom kontrole smatrati važećim u periodu od dana donošenja odluke kojom je proglašeno stanje nesreće u Federaciji BiH do 30 dana nakon stupanja na snagu prestanka stanja nesreće", navodi se u rješenju.

Rješenja se može preuzeti na stranicama ZDŽ.

RPŽ/ZDŽ