Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

NOVO: AKCIJSKI KATALOG ARMANI CENTRA ZA LISTOPAD 2019.


Armani akcije_nez_konkurencije

Kanton odgovorio na naš upit o smeću

Smece NaplavciNa pitanje Radiopostaje Žepče kako nadležno kantonalno ministarstvo gleda i reagira na ogromne količine smeća koje tijekom svakog povećanja razine naših vodotoka, a posebno Bosne, plove nizvodno, te nakon povlačenja vode u korita ostaju na obalama naših rijeka, dobili smo odgovor iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona, kojeg prenosimo u cijelosti:

"Nastajanje, sanacija i ponovno nastajanje divljih deponija na već saniranom mjestu su pored financijskog, ekološkog i tehničkog i krupan društveni sociološki problem. Na području Kantona se nalazi veći broj manjih i velikih divljih odlagališta komunalnog otpada.

Brojni su razlozi koji utiču na pojavu velikog broja divljih odlagališta. Među glavnim razlozima su nedovoljna pokrivenost uslugama organiziranog sakupljanja i odvoza otpada na području općina, pojava poplava i velikih voda kada voda sa sobom odnosi otpad s koncentriranih divljih lokaliteta i raznosi ga daleko nizvodno, neodgovoran odnos stanovništva prema postupanju s otpadom, nedovoljno učešće inspekcija u smanjenju broja divljih odlagališta otpada, jer se dosadašnjom praksom njihovog uklanjanja na teret zajednice nije prekinulo njihovo stvaranje.

Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada vrši se od strane javnih komunalnih poduzeća čiji su osnivači općine. Pri općinama postoje komunalne inspekcije čiji je prevashodni zadatak kontrola i nadzor ove problematike.

Ministarstvo za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoline u okviru svoje nadležnosti izdvaja značajna sredstva iz namjenskih sredstava za zaštitu okoline namijenjena općinama/gradovima, komunalnim poduzećima za projekte koji se odnose na problematiku upravljanja komunalnim otpadom u lokalnim zajednicama, što između ostalog podrazumijeva: nabavku opreme za prikupljanje i odvoz otpada, projektiranje, izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, formiranje zelenih otoka radi poticanja selekcije otpada na mjestu nastanka, poticanje razvoja reciklažne djelatnosti i sve druge projekte koji su kompatibilni s donesenim strateškim dokumentima, odnosno projekata koji se odnose na uspostavu sistema integralnog upravljanja otpadom.

Iz navedenog proizilazi da ministarstvo problematici zbrinjavanja otpada pristupa na sistemski način, ali bez odgovarajućeg učešća općina, njihovih javnih komunalnih poduzeća i općinskih komunalnih inspekcija, problematika zbrinjavanja komunalnog otpada neće biti u potpunosti riješena", kaže se u priopćenju kojeg potpisuje Amra Pojskić iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko dobojskog kantona.

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019_2

reklama-postaja03