Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.ba

NOVO: AKCIJSKI KATALOG ARMANI CENTRA ZA LISTOPAD 2019.


Armani akcije_nez_konkurencije

Prva konferencija ministara pravosuđa u Bosni i Hercegovini

ministri pravde_-_mirnes_basic

Ministar za pravosuđe i upravu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić, s pomoćnicom Melihom Omerspahić, sudjelovao je u radu prve konferencije ministara pravde u Bosni i Hercegovini i predsjednika Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine i Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koja je održana 8. ožujka u Sarajevu. 

Na Konferenciji je potpisan Sporazum o tehničkoj suradnji na uspostavi sustava razmjene podataka koji se upisuje u registre udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini, a kojim će se kroz suradnju institucija u razmjeni podataka koji se upisuju u registre osigurati jedinstven registar svih udruženja i fondacija koje djeluju u BiH, zakonitost njihovog djelovanja, zakonitost nadzora nad njihovim djelovanjem i time veći stupanj pravne sigurnosti prilikom sklapanja ugovora i drugih pravnih poslova s takvim udruženjima.

Konferencije ministara pravde u Bosni i Hercegovini uspostavljene su kako bi se osiguralo koordinirano praćenje provođenja najvažnijih strateških programa i aktivnosti od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH. Održavanjem ministarskih konferencija omogućuje se usuglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravosuđa, razmjena iskustava te bolje korištenje domaćih i inozemnih potencijala.

Očuvanje integriteta, efektivnosti i nezavisnosti sustava pravosđa je ključna odrednica svakog demokratskog društva.

Organizacija prve ministarske konferencije i njen budući rad predstavlja važan korak u učvršćivanju i nastavku reformskih inicijativa u sektoru pravosuđa, prvenstveno u provođenju Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini koju su Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH usvojili prošle godine, ali i aktivnosti koje proizilaze iz Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina, preporuka i zaključaka sa sastanaka strukturiranog dijaloga, pododbora za pravdu, sigurnost i slobode te aktivnosti koje se provode u okviru Reformske agende Bosne i Hercegovine za pristupanje Europskoj uniji.

Sudionici prve ministarske konferencije dali su punu podršku aktivnostima na uspostavljanju partnerskih odnosa, međusobnoj suradnji i zajedničkom radu institucija sektora pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Praćenje provođenja zajedničkih mjera i inicijativa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga za rješavanje najvažnijih reformskih pitanja u sektoru pravosuđa u Bosni i Hercegovini vršit će funkcionalne radne grupe koje će se uspostaviti rješenjem ministra pravde Bosne i Hercegovine, na prijedlog institucija koje sudjeluju u radu ministarske konferencije.

Preporuke i zaključci na ministarskim konferencijama se donose konsenzusom i na svakoj ministarskoj konferenciji će biti izrađeni zajednički zaključci i izjave za javnost.

Ministarske konferencije će se održavati dva puta godišnje u mjestu koje dogovore sudionici konferencije.

Izvor: Ministarstvo za pravosuđe i upravu

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019_2

reklama-postaja03