Baner

Program

Glazbomat

  Za Vaše glazbene želje!
  SMS poruka na broj:
  +387 (0)63-286-251
  ili e-mail na adresu:
  radio@postaja.ba

Raspored

Info

Kontakt

  Radiopostaja Žepče
  Frekvencija 95,9 Mhz

  Adresa:
  Zagrebačka b.b.
  72230 Žepče BiH

  Telefoni:
  tel: +387 32 883 319
  fax: +387 32 883 143

  E-mail:
  radio@postaja.baDomu zdravlja Žepče potrebna tri doktora medicine

javni oglas_01_18_2020JU "Doma zdravlja sa stacionarom Žepče" raspisala je Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto: Doktor medicine na neodređeno vrijeme, a potrebna su tri izvršitelja.

Iznos osnovne neto plaće je 1.745,00 KM. Nije predviđen probni rad, a uvjeti koje kandidat treba ispuniti su završen medicinski fakultet, položen stručni ispit i  licenca za samostalan rad. Uz potpisanu prijavu za radno mjesto potrebno je dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o mjestu prebivališta, uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci, diploma o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licenca za samostalan rad i kratka biografija. Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti na adresu: JU "Doma zdravlja sa stacionarom Žepče", ured ravnatelja Ul. Prva br. 36, 72230 Žepče. Prijave se dostavljaju u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa.

RPŽ UŽIVO

Duga ideal_baner_2019_2